Uw belang voorop

Donckhof treedt als advocaat op voor een van de partijen en is zijn of haar belangenbehartiger. Donckhof luistert naar u en stelt steeds uw belang voorop. Juridisch inhoudelijk sterk, pragmatisch en helder behartigt Donckhof uw belangen. In eerste instantie wordt geprobeerd of u er samen met de wederpartij en zijn/haar advocaat uit kunt komen. Het motto is “schikken als het kan, maar procederen als het moet“.

In het eerste gesprek wordt uw probleem geïnventariseerd, benoemd wat gedaan moet worden en een strategie uitgezet. U ontvangt hiervan een bevestigingsbrief. Daarin wordt duidelijk en helder aangegeven wat besproken is, wat uw juridische positie is en wat uw mogelijkheden zijn.

Lukt het niet om met de wederpartij en zijn/haar advocaat tot een oplossing te komen, dan volgt zo nodig een procedure. U wordt daarbij op de hoogte gehouden over wat u kunt verwachten en wat gedaan moet worden om tot een positieve uitspraak te komen.

Ga direct naar…

Schikken als het kan, maar procederen als het moet.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

U kunt een kennismakingsgesprek plannen via ons contactformulier.

Hier zijn wij ook actief