Afstamming

Algemeen familierechtVaak is bekend wie de ouders van het kind zijn, maar er kunnen zich problemen voordoen. Bijvoorbeeld:

  • De verwekker van het kind staat niet als vader op de geboorteakte van het kind vermeld. De verwekker kan het kind dan erkennen. Als de moeder weigert toestemming te geven voor erkenning, kan de verwekker de rechtbank verzoeken dat hij het kind toch mag erkennen.
  • Degene die als vader in de geboorteakte staat, is niet de verwekker van het kind. In dat geval kan het vaderschap in bepaalde situaties worden ontkend.
  • De verwekker wil het kind niet erkennen, maar de moeder wil wel dat de verwekker de vader wordt. Dan kan het vaderschap door de rechter worden vastgesteld.

Het is van belang om de gevolgen van afstamming te onderkennen. Als een familierechtelijke band ontstaat tussen u en uw kind, bent u vanaf dat moment onderhoudsplichtig voor uw kind, wordt uw kind uw erfgenaam en hebt u recht op contact met uw kind. De juridische gevolgen van afstamming kunnen dus complex zijn.

Voor u is het van belang om te weten wanneer er sprake is van een juridische band tussen een ouder en kind. Daarnaast is het van belang om de gevolgen van het al dan niet zijn van juridisch ouder te kennen. Donckhof kan u hierover informeren en adviseren. Mr Heleen Scheer kan als mediator u en de andere ouder begeleiden bij het maken van afspraken hierover. Zo nodig kan zij namens u in een procedure optreden.

Erkenning in homorelaties

Ook kan het zijn dat een kind geboren wordt binnen een homorelatie van twee mannen of twee vrouwen. Uitsluitend als een kind binnen een lesbisch huwelijk wordt geboren en er sprake is van een onbekende donor, is de niet biologische moeder van rechtswege juridisch ouder van het kind. In alle andere gevallen moet de niet biologische moeder of de vader stappen zetten om juridisch ouder te worden.

Adoptie

Met adoptie door duomoeders en -vaders hebben wij veel ervaring. Ook bij stiefouderadoptie en bij adoptie van een kind uit het buitenland kan Donckhof u juridisch ter zijde staan.

Hebt u vragen over ouderschap?

Donckhof Advocatuur & Mediation heeft veel ervaring op dit gebied. Heleen Scheer kan uw vragen beantwoorden en u juridisch bijstaan. Neem gerust contact op.