Afwikkeling vermogen na huwelijk

Algemeen familierechtBent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan geldt als uitgangspunt dat het vermogen en de schulden moeten worden verdeeld.

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en hebt u daarin een periodiek verrekenbeding laten opnemen, dan is het ingewikkelder. Dit beding bepaalt dat niet uitgegeven inkomsten jaarlijks verdeeld moeten worden. Omdat deze jaarlijkse verrekening in de praktijk zelden plaatsvindt, moet dat in geval van scheiding alsnog gebeuren. In de wet is vastgelegd hoe de verrekening dan moet plaatsvinden.

Een probleem dat in dit geval veelvuldig optreedt en waar de wet niet altijd duidelijk over is, is een woning die gekocht is met een hypothecaire lening, maar op naam van één van de partners staat.

Als u of uw partner een eigen onderneming heeft, kan dit ook tot ingewikkelde vragen leiden. Hoeveel is het bedrijf waard? Moet de waarde van de aandelen in het kader van het verrekenbeding worden meegenomen? Het is van belang dat u zich hierover goed en deskundig laat informeren. Het kan om grote sommen geld gaan.

Afwikkeling vermogen na ongehuwd samenwonen

Ook bij beëindiging van een samenwoning kan uw vermogensafwikkeling problemen opleveren. In beginsel hebt u als samenwoner geen gemeenschappelijk vermogen tenzij u bepaalde zaken samen hebt gekocht, bijvoorbeeld een woning. Het kan ook zijn dat u en uw partner beiden financieel hebben bijgedragen aan de koop van de woning die uitsluitend op naam van u of uw partner is gesteld. Dit kan tot juridisch ingewikkelde kwesties leiden.

De woning

Na  de scheiding zal u of uw partner de woning verlaten of moet de woning worden verkocht. Wie de woning moet verlaten, is afhankelijk van een aantal factoren. Van belang kan bijvoorbeeld zijn of het een huurwoning of een koopwoning betreft en of de kinderen daar blijven wonen.

Als u uit elkaar gaat, kan het zijn dat u wordt geconfronteerd met een lange periode met dubbele woonlasten. Dan is het van groot belang om rekening te houden met de mogelijkheid van hypotheekrente aftrek en eventuele alimentatieverplichtingen. Een goed advies over alle mogelijkheden met betrekking tot de woning is belangrijk. Daarbij gaat het niet alleen om de juridische situatie, maar ook om de fiscale aspecten en natuurlijk om de vraag hoe u uw toekomst ziet.

Pensioen

Iets waar u wellicht niet meteen aan denkt bij het scheiden is het pensioen. Het wettelijk uitgangspunt is dat na een echtscheiding beide partners recht hebben op verevening van het ouderdomspensioen. Dat wil zeggen dat u aanspraak maakt op de helft van het door uw (ex-)partner tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.

Juridische en fiscale kennis

Donckhof  heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van wetgeving, financiën en fiscaliteit om u ook goed bij te staan bij het financieel afwikkelen van uw relatie. Is het inzetten van een specialist voor uw situatie wenselijk, dan staat een ruim netwerk van specialisten ter beschikking.

Ga direct naar…

Positief vond ik ook dat Heleen er totaal geen moeite mee had dat we een financieel adviseur inschakelden. Als advocaten met de hakken in het zand blijven staan kan het heel vervelend worden, maar onze financieel adviseur is zelfs op advies van Heleen benaderd.

Gaat u uit elkaar en moet dat financieel goed geregeld worden?

Donckhof Advocatuur & Mediation heeft veel ervaring op dit gebied. Heleen Scheer kan uw vragen beantwoorden en u juridisch bijstaan. Neem gerust contact op.