Algemeen familierechtOndertoezichtstelling

Het kan gebeuren dat het verzorgen en opvoeden van uw kind om wat voor reden dan ook (een tijdje) niet helemaal goed gaat. Als de zorgen over de verzorging en opvoeding van uw kind groot zijn, kan de rechter worden verzocht uw kind onder toezicht te stellen. Meestal gebeurt dit op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. De rechter kan dan een gezinsvoogd aanwijzen die u als ouder hulp en steun biedt bij de verzorging en opvoeding van uw kind. Dit om te bereiken dat de zorgen met betrekking tot uw kind worden weggenomen en opgelost.

Uithuisplaatsing

Soms wordt een kind uit huis geplaatst. Het kind gaat dan bijvoorbeeld naar een pleeggezin of een instelling. Als u als ouder het niet eens bent met de uithuisplaatsing, moet de rechter toestemming geven voor de uithuisplaatsing.

Donckhof heeft veel kennis en ervaring op het gebied van ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen en kan u in deze procedures juridisch bijstaan.

Worden uw kinderen onder toezicht gesteld?

Donckhof Advocatuur & Mediation heeft veel ervaring op dit gebied. Heleen Scheer kan uw vragen beantwoorden en u juridisch bijstaan. Neem gerust contact op.