Algemeen familierechtOuderschapsplan

Als bij uw scheiding minderjarige kinderen betrokken zijn, moet een ouderschapsplan worden opgesteld. In het ouderschapsplan maakt u samen afspraken over diverse onderwerpen, zoals over de verblijfplaats van de kinderen, omgang, medische zorg en dagelijkse zorg. Het maken van goede afspraken nu, voorkomt problemen in de toekomst. U en uw ex-partner vullen het ouderschapsplan zelf in, Donckhof ondersteunt u met een concept ouderschapsplan. In dit concept ouderschapsplan staan de vragen waar u over moet na denken. Is het plan ingevuld, dan wordt het inhoudelijk met u besproken en daarnaast bekeken op zijn juridische juistheid.

Co-ouderschap en omgang

Als u gaat scheiden is het noodzakelijk dat u samen met de andere ouder van uw minderjarig kind afspraken maakt over zaken als de hoofdverblijfplaats van uw kind en wanneer uw kind bij welke ouder is. Een mogelijkheid is co-ouderschap: dat wil zeggen dat u en de andere ouder in een 50-50 verhouding voor uw kind zorgen. Ook als u al enige tijd uit elkaar bent, kan het voorkomen dat problemen ontstaan over waar uw kind woont en wanneer het bij u of de andere ouder is. In alle gevallen is het belangrijk dat u en de andere ouder bespreken wat de voor- en nadelen van een bepaalde beslissing zijn voor uw kind en voor uzelf.

Gezag

Bent u getrouwd, dan hebt u samen met uw echtgenoot het gezag over uw kind. Na een echtscheiding is het wettelijk uitgangspunt dat u en de andere ouder samen het gezag houden. In uitzonderingsgevallen is het mogelijk dat één ouder het gezag over uw kind krijgt.
Bent u niet getrouwd dan heeft de moeder in beginsel automatisch het gezag. U en de moeder kunnen de rechtbank dan verzoeken om samen met het gezag over uw kind te worden belast. Als de moeder dit niet wil, kunt u de rechtbank verzoeken om ook het gezag over uw kind te krijgen.

Verhuizen

Als u samen het gezag over uw kind hebt, betekent dit onder andere dat u of de andere ouder niet zomaar mag verhuizen. Als een verhuizing betekent dat de co-ouderschapsregeling of omgangsregeling niet meer kan worden nagekomen, moet u hierover vooraf afspraken maken. Als het u niet lukt om in overleg met de andere ouder afspraken te maken, kunt u de rechter verzoeken om toestemming te geven voor een verhuizing of kunt een verhuizing via de rechter juist tegenhouden.

Ook bij een internationale verhuizing, is het van groot belang dat dit in onderling overleg plaatsvindt. Als de gezaghebbende ouder het niet eens is met de verhuizing van het kind naar het buitenland, kan sprake zijn van internationale kinderontvoering.

In alle gevallen geeft Donckhof u een gedegen juridisch advies over uw juridische positie en uw mogelijkheden. Donckhof kan voor u optreden in een rechtbank of u in een mediationtraject begeleiden. In mediation kunt u samen met de andere ouder afspraken maken over onder andere de verblijfplaats van uw kind, een eventuele verhuizing, het gezag en de omgang. Het voordeel hiervan is dat u zelf de verantwoordelijkheid voor uw kind neemt.

Gaat u uit elkaar en hebt u kinderen?

Donckhof Advocatuur & Mediation heeft veel ervaring op dit gebied. Heleen Scheer kan uw vragen beantwoorden en u juridisch bijstaan. Neem gerust contact op.