Relaties worden steeds internationaler

Internationaal familierechtRelaties worden steeds internationaler. Het gevolg hiervan is dat ook het familierecht steeds vaker een internationaal aspect heeft. Er is bijvoorbeeld sprake van een grensoverschrijdende zaak bij:

  • Een scheiding van partners met een verschillende nationaliteit.
  • Een scheiding van partners die woonachtig zijn in verschillende landen.
  • Het ten uitvoerleggen van een buitenlandse uitspraak in Nederland.
  • Adoptie vanuit het buitenland.
  • Internationale omgang of gezag.
  • Internationale kinderontvoering.

Relevante vragen zijn: In welk land kan een procedure gevoerd worden? Welk recht moet worden toegepast? Kan een uitspraak in het buitenland erkend worden?

Procedure in Nederland of in het buitenland?

In sommige gevallen kan zowel in Nederland als in het buitenland een procedure gevoerd worden. U dient dan de voor- en nadelen van een procedure in Nederland en een procedure in het buitenland tegen elkaar af te wegen. Het toe te passen recht is bij het afwegen hiervan belangrijk. Een rechter kent zijn eigen recht het beste en zal dit zo mogelijk willen toepassen. Ook moet u rekening houden met de mogelijkheid om de uitspraak in het buitenland ten uitvoer te leggen. U kunt wel gelijk krijgen, maar als u dit gelijk niet kunt afdwingen hebt u er niets aan.

Ter voorkoming van langdurige procedures in diverse landen tegelijk en ter voorkoming van het verkrijgen van een uitspraak waar u niets aan hebt, dient u zich vooraf goed te laten informeren en adviseren over uw mogelijkheden. Donckhof heeft een uitgebreide praktijk op het gebied van internationaal familierecht en kan u hierover adviseren en u hierin op efficiënte wijze bijstaan.

We kunnen uw belangen behartigen als u als buitenlander, bijvoorbeeld als expat, in Nederland woont, maar ook als u als Nederlander in het buitenland woont. In Nederland kunnen we voor u onderhandelen en zo nodig een procedure voeren. In het buitenland kunnen we uw zaak in overleg met uw lokale advocaat daar voor u begeleiden. Waar nodig met inzet van ons ruime netwerk van advocaten en specialisten binnen en buiten Nederland.

Mediation: ook internationaal een goed alternatief

In internationale zaken kan mediation ook een goede oplossing bieden. Mr. Heleen Scheer behandelt als cross border mediator onder andere internationale kinderontvoeringszaken, internationale omgangsregelingen en internationale echtscheidingen.

Ga direct naar…

Het is essentieel om alle internationale aspecten van een zaak te onderkennen, om later problemen te voorkomen.

Hebt u vragen over een internationale relatie?

Donckhof Advocatuur & Mediation heeft veel ervaring op dit gebied. Heleen Scheer kan uw vragen beantwoorden en u juridisch bijstaan. Neem gerust contact op.