Alimentatie en internationaal familierecht

Internationaal familierechtOuders zijn verplicht bij te dragen in de kosten van hun kinderen. Als uw kind in het buitenland woont en u moet kinderalimentatie betalen, zal de rechter in het buitenland daarover beslissen. Als u in het buitenland woont en uw kind in Nederland, zal in beginsel de Nederlandse rechter daarover beslissen. Ook voor partneralimentatie geldt dat in beginsel de procedure gevoerd moet worden in het land waar de alimentatiegerechtigde woont. Is de alimentatie eenmaal vastgesteld, dan kan de incasso daarvan tot problemen leiden.

In internationale alimentatieprocedures zijn diverse verdragen en verordeningen van toepassing, zoals het Haags Alimentatieprotocol 2007 en de Europese Alimentatie Verordening. Voor een goede afwikkeling van uw zaak is het belangrijk een advocaat in te schakelen die kennis heeft van deze regelgeving.

Huwelijksvermogen en internationaal familierecht

In Nederland is in beginsel het Haags Huwelijksvermogensverdrag op het huwelijksvermogen van toepassing. Dit Verdrag bepaalt welk recht van toepassing is op het huwelijksvermogen. Wist u dat als u vooraf geen keuze hebt gemaakt voor een bepaald rechtstelsel, het mogelijk is dat gedurende uw huwelijk een ander rechtsstelsel van toepassing wordt? Bijvoorbeeld: u bent met een Griek in Griekenland gehuwd zonder dat u vooraf huwelijkse voorwaarden hebt opgesteld. U hebt na uw huwelijk vijf jaar in Griekenland gewoond, waarna u naar Nederland bent verhuisd. Inmiddels woont u alweer veertien jaar in Nederland. Vanaf het moment dat u tien jaar in Nederland woont, is het Nederlands recht van toepassing geworden. Over de periode daarvoor is Grieks recht op uw huwelijksvermogen van toepassing. Dit kan tot ingewikkelde zaken en tot ingewikkelde juridische vragen leiden.

Oriënteer u zo vroeg mogelijk

Het is van belang dat u zich voorafgaand aan uw huwelijk afvraagt welk rechtstelsel u wilt toepassen. Door vooraf huwelijkse voorwaarden op te stellen, kunt u dit regelen. Ook gedurende uw huwelijk kan het zinvol zijn om alsnog afspraken te maken dan wel uw eerdere afspraken te herzien.

Als het huwelijksvermogen moet worden verdeeld, bijvoorbeeld na echtscheiding, is het van belang om vast te stellen welk recht op uw huwelijksvermogen van toepassing is.

In internationale alimentatie en huwelijksvermogenszaken is het essentieel om vooraf alle internationale aspecten te benoemen. Voordat u een procedure start, dient u zich te laten informeren en adviseren over de rechter die bevoegd is, het recht dat van toepassing is en de vraag of een eventuele uitspraak ten uitvoer gelegd kan worden. Mr Heleen Scheer helpt u hierbij. Zij heeft de kennis en ervaring om u op efficiënte wijze te adviseren en kan u zo nodig in een juridische procedure, zowel in Nederland als in het buitenland, bijstaan.

Ga direct naar…

Ouders zijn verplicht bij te dragen in de kosten van hun kinderen.

Hebt u problemen met het financieel afwikkelen van uw internationale relatie?

Donckhof Advocatuur & Mediation heeft veel ervaring op dit gebied. Heleen Scheer kan uw vragen beantwoorden en u juridisch bijstaan. Neem gerust contact op.