Is er sprake van ontvoering naar Nederland?

KinderontvoeringAls u uw kind mee hebt genomen naar Nederland of als uw kind is meegenomen naar Nederland, is het Haags Kinderontvoeringsverdrag van 1980 van toepassing. Dit Verdrag bepaalt dat sprake is van internationale kinderontvoering als het meenemen van het kind in strijd is met het gezagsrecht van een ander. Of de andere ouder het gezag heeft, wordt bepaald op basis van het recht van het land van de gewone verblijfplaats van het kind voordat het naar Nederland werd meegenomen. Van belang is dus om te weten waar de gewone verblijfplaats van het kind was op het moment dat het kind mee naar Nederland werd genomen en of de andere ouder op dat moment het gezag over het kind had.

Dat is niet niet altijd eenvoudig vast te stellen. Hoe lang moet je ergens wonen voordat de gewone verblijfplaats daar is? Wat is de inhoud van het gezagsrecht in het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had? Ook kan soms een beroep gedaan worden op een weigeringsgrond. Dit betekent dat in sommige gevallen het kind toch niet teruggestuurd hoeft te worden.

Een procedure over internationale kinderontvoering wordt gevoerd bij de rechtbank Den Haag. Zo’n procedure gaat zeer snel: in de meeste gevallen vindt binnen zes weken een zitting bij de rechtbank plaats.

In zaken van internationale kinderontvoering is het – vanwege de complexiteit van de zaken en de snelheid waarmee gehandeld moet worden – noodzakelijk een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Mr Heleen Scheer heeft vele zaken op het gebied van internationale kinderontvoering behandeld. Zij heeft veel kennis van en ervaring in het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980.

Ga direct naar…

Heleen heeft er alles aan gedaan om mijn dochter bij mij terug te krijgen, zodat we samen terug zouden kunnen naar Litouwen.

Is uw kind meegenomen naar Nederland of hebt u uw kind meegenomen naar Nederland?

Donckhof Advocatuur & Mediation heeft veel ervaring op dit gebied. Heleen Scheer kan uw vragen beantwoorden en u juridisch bijstaan. Neem gerust contact op.