Internationale relaties en kinderen

KinderontvoeringInternationale relaties komen steeds vaker voor. En dus ook steeds meer internationale scheidingen waar kinderen bij betrokken zijn. Het komt dan nogal eens voor dat de ouder die met de partner mee naar het buitenland is vertrokken, terug wil naar zijn of haar eigen land. Vanwege eenzaamheid in het buitenland, terwijl familie en vrienden in eigen land wonen. Of omdat de ouder in dat land geen werk heeft en dus geen inkomen. Ouders kiezen er dan soms voor om met de kinderen naar hun eigen land terug te gaan of keren na een vakantie in eigen land niet meer terug. Veel ouders realiseren zich niet dat ze niet zomaar met de kinderen mogen verhuizen. Daarom is het van essentieel belang om voorafgaand aan een verhuizing u goed te laten informeren. Als u namelijk niet gerechtigd bent om met uw kind te verhuizen, loopt u het risico dat uw kind wordt teruggestuurd naar het land vanwaar u bent vertrokken omdat er sprake is van internationale kinderontvoering.

Vraag (vervangende) toestemming

Als u overweegt met uw kind naar het buitenland te verhuizen en de andere ouder heeft ook het gezag over uw kind, dan hebt u toestemming nodig voor de verhuizing. Het is daarom van groot belang dat u zich, voordat u met uw kind verhuist, goed laat informeren over de mogelijke gevolgen van een verhuizing. Het beste is natuurlijk om in overleg met de andere gezaghebbende ouder afspraken te maken over een verhuizing met uw kinderen. U kunt daarbij denken aan een goede omgangsregeling als u naar het buitenland verhuist. Als de andere ouder overweegt met uw kind naar het buitenland te vertrekken, kunt u dit verhinderen. Als u het gezag hebt, kunt u weigeren toestemming te verlenen. Ook kunt u via de rechter een verhuizing naar het buitenland tegenhouden.

Mr Heleen Scheer weet welke informatie voor de rechter van belang is om al dan geen toestemming te verlenen. Zij is ook cross border mediator en heeft in dit soort zaken via mediation goede resultaten geboekt.

Ga direct naar…

Door in onderling overleg goede afspraken te maken, wordt een verhuizing minder ingrijpend.

Wilt u met uw kind verhuizen?

Donckhof Advocatuur & Mediation heeft veel ervaring op dit gebied. Heleen Scheer kan uw vragen beantwoorden en u juridisch bijstaan. Neem gerust contact op.