Algemene informatie

Donckhof Advocatuur & Mediation wordt gedreven in de vorm van een eenmanszaak. Deze is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30258062. Het BTW nummer is 181858368B01. Donckhof Advocatuur & Mediation stelt zich de juridische dienstverlening op het gebied van het personen en familierecht ten doel. Naast mr H.P. Scheer zijn er ondersteunende medewerkers aan het kantoor verbonden, waaronder secretaresses en juridisch medewerkers.

Mr Heleen Scheer is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel 070-3353535, info@advocatenorde.nl. Mr Heleen Scheer is gebonden aan de regels van de Nederlandse orde van advocaten (waaronder de gedragsregels en overige wet- en regelgeving van toepassing op advocaten). U kunt deze regels vinden op www.advocatenorde.nl. Mr Heleen Scheer is daarnaast gebonden aan de regels van Vereniging van Familierechtadvocaten Scheidingsmediatiors (waaronder gedragsregels). U kunt deze regels vinden op www.vfas.nl.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die Donckhof Advocatuur & Mediation hanteert en die van toepassing zijn op elke opdracht, vindt u hier. Voor de Engelstalige versie (Terms and conditions), klik hier.

Klachtenregeling

Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening of over de declaratie, verzoeken wij u uw klacht eerst voor te leggen aan de advocaat. Indien nodig zal de klacht worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris. De klachtenregeling is via mail op te vragen. Mocht de afhandeling van de klacht in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

U kunt een kennismakingsgesprek plannen via ons contactformulier.

Hier zijn wij ook actief